Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Primăria Comunei CerniÈ™oara     MONITOR OFICIAL LOCAL
02 Iunie
Postat de: cernisoara
Hits: 354

Aprobarea prelungirii Contractului de delegare

Consiliul Local al comunei CerniÈ™oara intrunit in sedinta ordinara in data de  25.05.2018  la care participa un nr.de 13  consilieri din totalul de 13 consilieri in functie;

Avand in vedere adresa nr.612/2017 a S.C. URBAN S.A. înregistrată la comuna CerniÈ™oara  sub nr. 2065/26.04.2018  prin care s-a cerut prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei CerniÈ™oara  nr. 1162/02.06.2010 pentru o perioada de 4 ani.

Văzând proiectul de hotărâre privind Aprobarea prelungirii Contractului  de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei CerniÈ™oara,judeÈ›ul Vâlcea nr. 1162/02.06.2010, incheiat intre Consiliul Local CerniÈ™oara si SC URBAN SA.

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei CerniÈ™oara ÅŸi raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2114/27.04.2018 intocmit de catre compartimentul  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei CerniÈ™oara prin care se propune adoptarea unei hotarari privitoare la aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei CerniÈ™oara nr. 1162/02.06.2010, incheiat intre Consiliul Local CerniÈ™oara  si SC URBAN SA.

Vazand contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Cernișoara prin concesiune nr. 1162/02.06.2010 incheiat intre Consiliul Local al comunei Cernișoara si SC URBAN SA.

Având în vedere rapoartul de avizare intocmite de catre comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei CerniÈ™oara ;

Vazand si raportul nr. 2551/24.05.2018 privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare, conform art.117, lit.”a” din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a  a comunei CerniÈ™oara  nr.  1162/02.06.2010;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un nr.de 13 voturi „pentru” din totalul de 13 consilieri în funcÈ›ie,adopta urmatoarea:

Citeste articol