×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

01 Decembrie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - APROBAREA VÂNZĂRII A 7 GRINZI PREFABRICATE H= 0,52 M, L= 12 M 3   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ. 4   
   ANEXA 4 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 4   
   ANEXA 1 IMPOZITE 2019 3   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22 - PROIECT HOTĂRÂRE IMPOZITE 2019 3   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 - APROBAREA DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A ȘCOLILOR ȘI TERENURILOR 9   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 21   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 - ACCEPTAREA DONAȚIEI PENTRU SUPRAFAȚA DE 1017 MP TEREN ARABIL 18   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 26   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 32   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 35   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA CERNIȘOARA 37   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAŢIE A UNUI TEREN 39   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 APROBAREA VALORII DE INVESTIȚIE A PROIECTULUI ACHIZIȚIE UTILAJ 38   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE 56   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 54   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 64   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII 72   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 82   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ÎNCHEIERII EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 69   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 36   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 APROBAREA NOMENCLATURII STRADALE UATC 36   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 40   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 ÎNCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 46   
   HOTĂRÂREA NR.41 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 91   
   HOTĂRÂREA NR.40 COMPLETAREA CONSILIULUI LOCAL 89   
   HOTĂRÂREA NR.39 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 89   
   HOTĂRÂREA NR.38 INCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI 94   
   HOTĂRÂREA NR.37 APROBAREA RECTIFICĂRI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 89   
   HOTĂRÂREA NR.36 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR 31 DIN 2015 90   
   HOTĂRÂREA NR.35 MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNIȘOARA 87   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 83   
   HOTĂRÂREA NR.33 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 105   
   HOTĂRÂREA NR.32 - ACHIZITII UTILAJ SI ACCESORII PENTRU DOTAREA SVSU 102   
   HOTĂRÂREA NR.31 - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 96   
   HOTĂRÂREA NR.30 - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 99   
   HOTĂRÂREA NR.26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL 157   
   HOTĂRÂREA NR.25 - STABILIREA PROCENTULUI INDEMNIZAŢIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII LOCALI 122   
   HOTĂRÂREA NR.24 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 120   
   HOTĂRÂREA NR.23 - COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 118   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local