Primarul Comunei Cernişoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA CERNIŞOARA18 Mai
Postat de: cernisoara
Hits: 520

Dispozitia nr. 121

DISPOZIŢIA   nr. 121

Privitoare la :

Convocarea şedinţei ordinare  a  Consiliului Local Cernişoara.

Primarul comunei Cernisoara,judetul Valcea,Ionescu Mihai:

În  conformitate cu prevederile  art. 39 alin.(1)  şi în temeiul art.68 alin.(1) din  Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare:                                            

Emite următoarea:

DISPOZIȚE:

Art.1

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa ordinară pentru data de  25.05.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara, având la ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii Contract de delegare a gestiunii serviciului public de

Salubrizare a comunei Cernișoara,județul Vâlcea nr. 1162/02.06.2010, încheiat intre Consiliul Local Cernișoara si SC URBAN SA.

2. Probleme curente.

Art.2

Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor convocate de catre domnul Dana Severian, data de la care devine obligatorie .

                     Primar,                                                                                                          Cernisoara

                Ionescu Mihai                                                                                                     18.05.2018

                                                                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                         Negricea Vicenţiu  

Citeste articol