PRIMĂRIA CERNIŞOARA


Consiliul Local


  ALEGERI LOCALE 2020  VIZITE 
   ORDINUL NR.602 CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 73   
   HOTăRâRE VALIDARE MANDAT PRIMAR 85   
   PROCES VERBAL NR. 85 CONSTITUIRE SECTIA 194 102   
   PROCES VERBAL NR. 84 CONSTITUIRE SECTIA 193 84   
   PROCES VERBAL NR. 83 CONSTITUIRE SECTIA 192 80   
   PROCES VERBAL NR. 82 CONSTITUIRE SECTIA 191 87   
   PROCES VERBAL NR. 81 CONSTITUIRE SECTIA 190 87   
   PV - DESEMNAREA PREȘEDINȚILOR ȘI LOCȚIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE 78   
   ANUNT COMPLETARE A BIROURILOR ELECTORALE ALE SECțIILOR DE VOTARE 89   
   PROIECT ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN DATA 23.09.2020 82   
   DISPOZITIEA NR. 142 - DELIMITAREA, NUMEROTAREA SI STABILIREA SEDIILOR SECțIILOR DE VOTARE 85   
   PV - DESEMNAREA PREșEDINțILOR șI LOCțIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE 85   
   PROIECT ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN DATA 02.09.2020 98   
   CONVOCATOR BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 02.09.2020 89   
   DISPOZIțIA NR. 132 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL 97   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina