PRIMĂRIA CERNIŞOARA


Consiliul Local


  ALEGERI LOCALE 2020  VIZITE 
   ORDINUL NR.602 CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 124   
   HOTăRâRE VALIDARE MANDAT PRIMAR 133   
   PROCES VERBAL NR. 85 CONSTITUIRE SECTIA 194 144   
   PROCES VERBAL NR. 84 CONSTITUIRE SECTIA 193 125   
   PROCES VERBAL NR. 83 CONSTITUIRE SECTIA 192 124   
   PROCES VERBAL NR. 82 CONSTITUIRE SECTIA 191 126   
   PROCES VERBAL NR. 81 CONSTITUIRE SECTIA 190 128   
   PV - DESEMNAREA PREȘEDINȚILOR ȘI LOCȚIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE 114   
   ANUNT COMPLETARE A BIROURILOR ELECTORALE ALE SECțIILOR DE VOTARE 133   
   PROIECT ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN DATA 23.09.2020 119   
   DISPOZITIEA NR. 142 - DELIMITAREA, NUMEROTAREA SI STABILIREA SEDIILOR SECțIILOR DE VOTARE 124   
   PV - DESEMNAREA PREșEDINțILOR șI LOCțIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE 117   
   PROIECT ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN DATA 02.09.2020 137   
   CONVOCATOR BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 02.09.2020 131   
   DISPOZIțIA NR. 132 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL 139   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina