PRIMĂRIA CERNIŞOARA


Consiliul Local


  ALEGERI LOCALE 2020  VIZITE 
   ORDINUL NR.602 CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 87   
   HOTăRâRE VALIDARE MANDAT PRIMAR 96   
   PROCES VERBAL NR. 85 CONSTITUIRE SECTIA 194 114   
   PROCES VERBAL NR. 84 CONSTITUIRE SECTIA 193 96   
   PROCES VERBAL NR. 83 CONSTITUIRE SECTIA 192 91   
   PROCES VERBAL NR. 82 CONSTITUIRE SECTIA 191 97   
   PROCES VERBAL NR. 81 CONSTITUIRE SECTIA 190 97   
   PV - DESEMNAREA PREȘEDINȚILOR ȘI LOCȚIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE 86   
   ANUNT COMPLETARE A BIROURILOR ELECTORALE ALE SECțIILOR DE VOTARE 100   
   PROIECT ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN DATA 23.09.2020 89   
   DISPOZITIEA NR. 142 - DELIMITAREA, NUMEROTAREA SI STABILIREA SEDIILOR SECțIILOR DE VOTARE 91   
   PV - DESEMNAREA PREșEDINțILOR șI LOCțIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE 91   
   PROIECT ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN DATA 02.09.2020 104   
   CONVOCATOR BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 02.09.2020 97   
   DISPOZIțIA NR. 132 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL 105   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina