Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

08 August
Postat de: cernisoara
Hits: 10

Dispoziţia nr. 171

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa ordinară pentru data de 14.08.2019,
ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara, având la ordinea de zi următoarele puncte:
1.Însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii
de audit public intern.
2.Aprobarea contribuţiei Comunei Cernișoara pentru funcţionarea compartimentului de
audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România.
3. Aprobarea Documentației tehnico economice-faza Documentație de avizare a
lucrărilor de intervențieii (D.A.L.I.) Și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ˮModernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea ,,.
4. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinantarii de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL , pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in comuna
Cernisoara, judetul Valcea’’.
5. Probleme curente.

Citeste articol