Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Primăria Comunei CerniÈ™oara     MONITOR OFICIAL LOCAL
24 Iulie
Postat de: cernisoara
Hits: 70

Dispoziţia nr. 154

Se convoacă Consiliul Local CerniÈ™oara, în È™edință ordinară pentru data de 31.07.2019,ora 12.00 la sediul Primariei CerniÈ™oara, având la ordinea de zi urmatoarele puncte:
1.Insușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității
de audit public intern.
2.Aprobarea contribuÈ›iei Comunei CerniÈ™oara pentru funcÈ›ionarea compartimentului de audit intern, înfiinÈ›at în cadrul Filialei JudeÈ›ene Vâlcea a AsociaÈ›iei Comunelor din România.
3. Aprobarea DocumentaÈ›iei tehnico economice-faza DocumentaÈ›ie de avizare a lucrarilor de intervenÈ›ieii (D.A.L.I.) È™i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiÈ›ii "Modernizarea reÈ›elei de drumuri locale în comuna CerniÈ™oara, judeÈ›ul Vâlcea ,,.
4. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici È™i a cofinanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finantează de la bugetul de stat prin PNDL , pentru obiectivul de investiÈ›ii ,,Reabilitare, modemizare È™i dotare Dispensar medical în comuna CemiÈ™oara, judeÈ›ul Vâlcea
5. Probleme curente.
 

Citeste articol