Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

21 Septembrie
Postat de: cernisoara
Hits: 87

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 194

          Privitoare la :

          Convocarea şedinţei ordinare  a  Consiliului Local Cernişoara.

           Primarul comunei Cernisoara,judetul Valcea,Ionescu Mihai:

          În  conformitate cu prevederile  art. 39 alin.(1)  şi în temeiul art.68 alin.(1) din  Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare:                                            

         Emite următoarea:

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E:

 

 Art.1

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa ordinară pentru data de  28.09.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara, având la ordinea de zi următoarele puncte:

1. Acceptarea donatiei pentru suprafata de 1017 mp mp. teren arabil situat în extravilanul satului Mădulari, comuna Cernișoara, județul Vâlcea teren ce va avea  destinaţia de cimitir  si aprobarea  trecerii acestei suprafete de teren in domeniul public al Comunei Cernisoara ,Judetul Valcea .

2. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 .

3. Probleme curente.

Art.2

Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor convocate de catre domnul Dana Severian, data de la care devine obligatorie .

 

                      Primar,                                                                        Cernisoara

                Ionescu Mihai                                                                   21.09.2018

 

 

Citeste articol