Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

24 Iulie
Postat de: cernisoara
Hits: 104

CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIUL LOCAL

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 157

Privitoare la :

Convocarea şedinţei ordinare  a  Consiliului Local Cernişoara.

Primarul comunei Cernisoara,judetul Valcea,Ionescu Mihai:

În  conformitate cu prevederile  art. 39 alin.(1)  şi în temeiul art.68 alin.(1) din  Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare:                                            

         Emite următoarea:

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E:

 Art.1

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa ordinară pentru data de  31.07.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara, având la ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea valorii finale a  investitiei ,,Imbunatatirea retelei de drumuri locale in

Comuna Cernisoara, judetul Valcea’’ .

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a documentatiei faza proiect tehnic-detalii de executie, aferenta obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar medical în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea” .

3.Aprobarea actualizarii finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar medical în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea” .

4. Probleme curente.

Art.2

Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor convocate de catre domnul Dana Severian, data de la care devine obligatorie .

 

 

                      Primar,                                                                        Cernisoara

                Ionescu Mihai                                                                   24.07.2018

Citeste articol