Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

22 Iunie
Postat de: cernisoara
Hits: 101

CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIUL LOCAL

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 142

Privitoare la :

Convocarea şedinţei ordinare  a  Consiliului Local Cernişoara.

Primarul comunei Cernisoara,judetul Valcea,Ionescu Mihai:

În  conformitate cu prevederile  art. 39 alin.(1)  şi în temeiul art.68 alin.(1) din  Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare:                                            

Emite următoarea:

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E:

 Art.1

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa ordinară pentru data de  29.06.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara, având la ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea valorii de investiție  a proiectului ,,Achiziție utilaj și accesorii pentru  dotarea SVSU Cernișoara, județul Vâlcea,,  și a solicitării scrisorii de garantie pentru această investiție.

2.Acceptarea unei oferte de  donaţie a unui teren în vederea extinderii Cimitirului Mădulari amplasat în Sat Mădulari, comuna Cernișoara,județul Vâlcea ;

3. Probleme curente.

Art.2

Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor convocate de catre domnul Dana Severian, data de la care devine obligatorie .

 

                      Primar,                                                                                                            Cernisoara

                Ionescu Mihai                                                                                                     22.06.2018

 

 

 

                              Vizat pentru legalitate             

                                                                                                                   Secretar,

                                                                           Negricea Vicenţiu  

Citeste articol