Primarul Comunei Cernisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

18 Mai
Postat de: cernisoara
Hits: 134

Dispozitia nr. 121

DISPOZIŢIA   nr. 121

Privitoare la :

Convocarea şedinţei ordinare  a  Consiliului Local Cernişoara.

Primarul comunei Cernisoara,judetul Valcea,Ionescu Mihai:

În  conformitate cu prevederile  art. 39 alin.(1)  şi în temeiul art.68 alin.(1) din  Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare:                                            

Emite următoarea:

DISPOZIȚE:

Art.1

Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa ordinară pentru data de  25.05.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara, având la ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii Contract de delegare a gestiunii serviciului public de

Salubrizare a comunei Cernișoara,județul Vâlcea nr. 1162/02.06.2010, încheiat intre Consiliul Local Cernișoara si SC URBAN SA.

2. Probleme curente.

Art.2

Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor convocate de catre domnul Dana Severian, data de la care devine obligatorie .

                     Primar,                                                                                                          Cernisoara

                Ionescu Mihai                                                                                                     18.05.2018

                                                                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                         Negricea Vicenţiu  

Citeste articol