×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

01 Decembrie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - APROBAREA VÂNZĂRII A 7 GRINZI PREFABRICATE H= 0,52 M, L= 12 M 2   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ. 2   
   ANEXA 4 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2   
   ANEXA 1 IMPOZITE 2019 2   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22 - PROIECT HOTĂRÂRE IMPOZITE 2019 2   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 - APROBAREA DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A ȘCOLILOR ȘI TERENURILOR 6   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 20   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 - ACCEPTAREA DONAȚIEI PENTRU SUPRAFAȚA DE 1017 MP TEREN ARABIL 16   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 24   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 31   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 34   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA CERNIȘOARA 36   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAŢIE A UNUI TEREN 38   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 APROBAREA VALORII DE INVESTIȚIE A PROIECTULUI ACHIZIȚIE UTILAJ 37   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE 54   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 53   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 63   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII 69   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 81   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ÎNCHEIERII EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 68   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 35   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 APROBAREA NOMENCLATURII STRADALE UATC 35   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 39   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 ÎNCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 45   
   HOTĂRÂREA NR.41 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 90   
   HOTĂRÂREA NR.40 COMPLETAREA CONSILIULUI LOCAL 88   
   HOTĂRÂREA NR.39 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 88   
   HOTĂRÂREA NR.38 INCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI 93   
   HOTĂRÂREA NR.37 APROBAREA RECTIFICĂRI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 88   
   HOTĂRÂREA NR.36 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR 31 DIN 2015 89   
   HOTĂRÂREA NR.35 MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNIȘOARA 85   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 82   
   HOTĂRÂREA NR.33 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 104   
   HOTĂRÂREA NR.32 - ACHIZITII UTILAJ SI ACCESORII PENTRU DOTAREA SVSU 101   
   HOTĂRÂREA NR.31 - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 95   
   HOTĂRÂREA NR.30 - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 98   
   HOTĂRÂREA NR.26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL 156   
   HOTĂRÂREA NR.25 - STABILIREA PROCENTULUI INDEMNIZAŢIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII LOCALI 121   
   HOTĂRÂREA NR.24 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 119   
   HOTĂRÂREA NR.23 - COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 117   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.11 APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI PENTRU ANUL 2016 268   
   HOTĂRÂREA NR. 10 APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2016 263   
   HOTĂRÂREA NR.9 ACORDAREA ÎNCHEIERII EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2015 282   
   HOTĂRÂREA NR.8 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 259   
   HOTĂRÂREA NR.7 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND IVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 259   
   HOTĂRÂREA NR.6 MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNIȘOARA 261   
   HOTĂRÂREA NR.5 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 257   
   HOTĂRÂREA NR.4 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII 263   
   HOTĂRÂREA NR.3 APROBARA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ 258   
   HOTĂRÂREA NR.2 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 263   
   HOTĂRÂREA NR.1 APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 264   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local