Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Prim─âria Comunei Cerni╚Öoara     MONITOR OFICIAL LOCAL

16 Ianuarie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   ANEXA HCL NR. 17 - LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI MOBIL 73   
   HOT─éR├éREA NR. 16 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é 80   
   HOT─éR├éREA NR. 15 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ╚śTATULUI DE FUNC┼óII 74   
   HOT─éR├éREA NR. 14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 ┼×I ESTIM─éRILE 73   
   HOT─éR├éREA NR. 13 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI┼×OARA 77   
   ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.12 DIN 2019 82   
   HOT─éR├éREA NR. 12 - APROBAREA RE┼óELEI ┼×COLARE A UNIT─é┼óIILOR DE ├ÄNV─é┼ó─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 79   
   HOT─éR├éREA NR. 11 - RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ┼×I PRIVAT PE ANUL 2018 78   
   HOT─éR├éREA NR. 10 - REABILITARE, MODERNIZARE ┼×I DOTARE DISPENSAR MEDICAL 91   
   HOT─éR├éREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE AC┼óIUNI PE ANUL 2019, CONFORM LEGII NR. 416/2001 82   
   HOT─éR├éREA NR. 8 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 88   
   HOT─éR├éREA NR. 7 - APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI┼óIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 81   
   HOT─éR├éREA NR. 6 - APROBAREA UTILIZ─éRII FONDULUI DE RULMENT PENTRU FINAN┼óAREA CHELTUIELILOR 87   
   HOT─éR├éREA NR. 5 - APROBAREA ACTUALIZ─éRII PLANULUI DE ANALIZ─é ┼×I ACOPERIRE A RISCURILOR 81   
   HOT─éR├éREA NR. 4 - APROBAREA MODIFIC─éRII DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE 86   
   HOT─éR├éREA NR. 3 - MODERNIZAREA RE┼óELEI DE DRUMURI LOCALE 80   
   HOT─éR├éREA NR. 2 - MODERNIZAREA RE┼óELEI DE DRUMURI LOCALE 73   
   ANEXA LA HOTAREA NR. 1 89   
   HOT─éR├éREA NR. 1 - APROBAREA MODIFIC─éRII TARIFULUI PENTRU COLECTARE,TRANSPORT ┼×I DEPOZITARE DE┼×EURI 74   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI╚ÜIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 145   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 MODIFICAREA ╚śI COMPLETAREA HCLNR. 36 DIN 2017 162   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é PENTRU FUNC╚ÜIONARII PUBLICI 143   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 142   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN╚ÜI PERSONALI PE ANUL 2018 138   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI PE ANUL 2018 148   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 APROBAREA RE╚ÜELEI ╚śCOLARE DE ├ÄNV─é╚Ü─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 142   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR.11 APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN╚ÜI PERSONALI PENTRU ANUL 2016 338   
   HOT─éR├éREA NR. 10 APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI PE ANUL 2016 335   
   HOT─éR├éREA NR.9 ACORDAREA ├ÄNCHEIERII EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2015 353   
   HOT─éR├éREA NR.8 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 329   
   HOT─éR├éREA NR.7 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND IVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 333   
   HOT─éR├éREA NR.6 MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI╚śOARA 332   
   HOT─éR├éREA NR.5 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNC╚ÜIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 331   
   HOT─éR├éREA NR.4 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNC╚ÜII 339   
   HOT─éR├éREA NR.3 APROBARA ACORD─éRII UNUI AJUTOR DE URGEN╚Ü─é 330   
   HOT─éR├éREA NR.2 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 336   
   HOT─éR├éREA NR.1 APROBAREA ACTUALIZ─éRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 332   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local