Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Prim─âria Comunei Cerni╚Öoara     MONITOR OFICIAL LOCAL

26 Martie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR.6 - ├ÄNCHIRIEREA PRIN LICITA╚ÜIE PUBLIC─é A UNUI SPA╚ÜIU DIN INCINTA DISPENSARULUI 12   
   HOT─éR├éREA NR.5 - APROBAREA UTILIZ─éRII FONDULUI DE RULMENT PENTRU FINAN╚ÜAREA 13   
   HOT─éR├éREA NR.4 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN╚ÜI PERSONALI PENTRU ANUL 2020 14   
   HOT─éR├éREA NR.3 - APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI PE ANUL 2020, CONFORM LEGII NR. 416 DIN 2001 11   
   HOT─éR├éREA NR.2 - APROBAREA RE╚ÜELEI ╚śCOLARE A UNIT─é╚ÜILOR DE ├ÄNV─é┼ó─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 10   
   HOT─éR├éREA NR.1 - APROBAREA REVIZUIRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ╚śI FUNC╚ÜIONARE 10   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 21 - APROBAREA CONTRIBU┼óIEI COMUNEI CERNI╚śOARA PENTRU FUNC┼óIONAREA 61   
   HOT─éR├éREA NR. 20 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJI╚śTILE PERMANENTE 69   
   HOT─éR├éREA NR. 19 - ├ÄNFIIN╚ÜARE RE╚ÜEA DE DISTRIBU╚ÜIE GAZE NATURALE 70   
   HOT─éR├éREA NR. 18 - CONSTRUIRE PUNTE METALIC─é ├ÄN PUNCTUL LA MATUSOIU 87   
   HOT─éR├éREA NR. 17 - DECLARAREA UTILAJULUI ┼×I ACCESORILE ACESTUIA 83   
   ANEXA HCL NR. 17 - LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI MOBIL 86   
   HOT─éR├éREA NR. 16 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é 95   
   HOT─éR├éREA NR. 15 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ╚śTATULUI DE FUNC┼óII 86   
   HOT─éR├éREA NR. 14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 ┼×I ESTIM─éRILE 94   
   HOT─éR├éREA NR. 13 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI┼×OARA 89   
   ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.12 DIN 2019 96   
   HOT─éR├éREA NR. 12 - APROBAREA RE┼óELEI ┼×COLARE A UNIT─é┼óIILOR DE ├ÄNV─é┼ó─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 94   
   HOT─éR├éREA NR. 11 - RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ┼×I PRIVAT PE ANUL 2018 94   
   HOT─éR├éREA NR. 10 - REABILITARE, MODERNIZARE ┼×I DOTARE DISPENSAR MEDICAL 106   
   HOT─éR├éREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE AC┼óIUNI PE ANUL 2019, CONFORM LEGII NR. 416/2001 91   
   HOT─éR├éREA NR. 8 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 99   
   HOT─éR├éREA NR. 7 - APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI┼óIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 96   
   HOT─éR├éREA NR. 6 - APROBAREA UTILIZ─éRII FONDULUI DE RULMENT PENTRU FINAN┼óAREA CHELTUIELILOR 101   
   HOT─éR├éREA NR. 5 - APROBAREA ACTUALIZ─éRII PLANULUI DE ANALIZ─é ┼×I ACOPERIRE A RISCURILOR 91   
   HOT─éR├éREA NR. 4 - APROBAREA MODIFIC─éRII DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE 99   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HOTARAREA NR.13 212   
   HOTARAREA NR.12 205   
   HOTARAREA NR.11 212   
   HOTARAREA NR.10 203   
   HOTARAREA NR.9 199   
   HOTARAREA NR.8 207   
   HOTARAREA NR.7 202   
   HOTARAREA NR.6 199   
   HOTARAREA NR.5 203   
   HOTARAREA NR.4 201   
   ANEXA 1 LA HOT NR. 3 210   
   HOTARAREA NR.3 205   
   HOTARAREA NR.2 190   
   HOTARAREA NR.1 206   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local