×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


14 August
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 20 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE PERMANENTE 10   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE 12   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - CONSTRUIRE PUNTE METALICĂ ÎN PUNCTUL LA MATUSOIU 35   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - DECLARAREA UTILAJULUI ŞI ACCESORILE ACESTUIA 32   
   ANEXA HCL NR. 17 - LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI MOBIL 31   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ 35   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ȘTATULUI DE FUNCŢII 33   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRILE 33   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNIŞOARA 38   
   ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.12 DIN 2019 38   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 38   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT PE ANUL 2018 40   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 52   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PE ANUL 2019, CONFORM LEGII NR. 416/2001 46   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 45   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - APROBAREA ÎNCHEIERII EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 42   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA UTILIZĂRII FONDULUI DE RULMENT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR 49   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 46   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA MODIFICĂRII DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE 47   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI LOCALE 46   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25 - APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 40   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - APROBAREA VÂNZĂRII A 7 GRINZI PREFABRICATE H= 0,52 M, L= 12 M 64   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ. 67   
   ANEXA 4 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 62   
   ANEXA 1 IMPOZITE 2019 65   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22 - PROIECT HOTĂRÂRE IMPOZITE 2019 75   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 - APROBAREA DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A ȘCOLILOR ȘI TERENURILOR 70   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 - APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 36   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 - ACCEPTAREA DONAȚIEI PENTRU SUPRAFAȚA DE 1017 MP TEREN ARABIL 76   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 84   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 94   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 96   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA CERNIȘOARA 93   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAŢIE A UNUI TEREN 104   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 APROBAREA VALORII DE INVESTIȚIE A PROIECTULUI ACHIZIȚIE UTILAJ 100   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE 112   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 112   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 126   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII 135   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 137   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2013  VIZITE 
   POFP 2013-ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 161   
   HOTARAREA NR. 33 172   
   HOTARAREA NR. 32 158   
   HOTARAREA NR. 30 160   
   HOTARAREA NR. 29 161   
   HOTARAREA NR. 28 163   
   HOTARAREA NR. 27 169   
   HOTARAREA NR. 26 162   
   HOTARAREA NR. 25 156   
   HOTARAREA NR. 24 156   
   HOTARAREA NR. 23 161   
   HOTARAREA NR. 21 158   
   HOTARAREA NR. 20 161   
   HOTARAREA NR. 19 174   
   HOTARAREA NR. 18 165   
   HOTARAREA NR. 17 159   
   HOTARAREA NR. 15 159   
   HOTARAREA NR. 14 170   
   HOTARAREA NR. 13 178   
   HOTARAREA NR. 12 174   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local