×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

21 Septembrie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 4   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 - ACCEPTAREA DONAȚIEI PENTRU SUPRAFAȚA DE 1017 MP TEREN ARABIL 5   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 12   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 19   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 22   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA CERNIȘOARA 25   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAŢIE A UNUI TEREN 29   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 APROBAREA VALORII DE INVESTIȚIE A PROIECTULUI ACHIZIȚIE UTILAJ 26   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE 42   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 40   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 53   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII 56   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 53   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ÎNCHEIERII EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 57   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCLNR. 36 DIN 2017 53   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 56   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 51   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI PE ANUL 2018 46   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2018 59   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 47   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 23   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 APROBAREA NOMENCLATURII STRADALE UATC 23   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 29   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 ÎNCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 30   
   HOTĂRÂREA NR.41 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 76   
   HOTĂRÂREA NR.40 COMPLETAREA CONSILIULUI LOCAL 78   
   HOTĂRÂREA NR.39 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 74   
   HOTĂRÂREA NR.38 INCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI 81   
   HOTĂRÂREA NR.37 APROBAREA RECTIFICĂRI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 77   
   HOTĂRÂREA NR.36 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR 31 DIN 2015 76   
   HOTĂRÂREA NR.35 MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNIȘOARA 73   
   HOTĂRÂREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 72   
   HOTĂRÂREA NR.33 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 85   
   HOTĂRÂREA NR.32 - ACHIZITII UTILAJ SI ACCESORII PENTRU DOTAREA SVSU 89   
   HOTĂRÂREA NR.31 - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 82   
   HOTĂRÂREA NR.30 - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 84   
   HOTĂRÂREA NR.26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL 143   
   HOTĂRÂREA NR.25 - STABILIREA PROCENTULUI INDEMNIZAŢIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII LOCALI 110   
   HOTĂRÂREA NR.24 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 105   
   HOTĂRÂREA NR.23 - COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 106   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local