×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

06 August
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 5   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 5   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA CERNIȘOARA 5   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAŢIE A UNUI TEREN 15   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 APROBAREA VALORII DE INVESTIȚIE A PROIECTULUI ACHIZIȚIE UTILAJ 13   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE 21   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 28   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 41   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII 40   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 38   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ÎNCHEIERII EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 35   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCLNR. 36 DIN 2017 37   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 42   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 36   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI PE ANUL 2018 34   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2018 44   
   HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.22 - COMPLETAREA CONSILIULUI LOCAL 92   
   HOTĂRÂREA NR.20 - APROBARE RECTIFICARE BUGET 100   
   HOTĂRÂREA NR.19 - MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU COLECTARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE DEȘEURI MENAJERE 104   
   HOTĂRÂREA NR.18 - APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 94   
   HOTĂRÂREA NR.17 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR 88   
   HOTĂRÂREA NR.16 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017 87   
   HOTĂRÂREA NR.15 - APROBAREA ÎNCHEIERII EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2016 90   
   HOTĂRÂREA NR.14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 83   
   HOTĂRÂREA NR.13 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL 85   
   HOTĂRÂREA NR.11 - APROBAREA INCLUDERII ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU ANUL 2017 85   
   HOTĂRÂREA NR.10 - APROBAREA INCLUDERII ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU ANUL 2017 91   
   HOTĂRÂREA NR.9 - PENTRU MODIFICAREA HCL NR.3 DIN 2017 89   
   HOTĂRÂREA NR.8 - APROBAREA INCLUDERII ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU ANUL 2017 96   
   HOTĂRÂREA NR.7 - APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE IN FAZA DALI 90   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2017 115   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - APROBAREA ORGANIGRAMĂ PRIMĂRIA COMUNEI CERNIȘOARA 124   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI SOCIALI PE ANUL 2017 111   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 18 DIN 2016 108   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - MODIFICARE HCL NR. 17 DIN 2016 113   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ÎNBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI ȘI PODURI ÎN COMUNA CERNIȘOARA 114   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local