Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Prim─âria Comunei Cerni╚Öoara     MONITOR OFICIAL LOCAL

22 Ianuarie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   ANEXA HCL NR. 17 - LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI MOBIL 75   
   HOT─éR├éREA NR. 16 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é 81   
   HOT─éR├éREA NR. 15 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ╚śTATULUI DE FUNC┼óII 75   
   HOT─éR├éREA NR. 14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 ┼×I ESTIM─éRILE 74   
   HOT─éR├éREA NR. 13 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI┼×OARA 78   
   ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.12 DIN 2019 83   
   HOT─éR├éREA NR. 12 - APROBAREA RE┼óELEI ┼×COLARE A UNIT─é┼óIILOR DE ├ÄNV─é┼ó─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 81   
   HOT─éR├éREA NR. 11 - RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ┼×I PRIVAT PE ANUL 2018 80   
   HOT─éR├éREA NR. 10 - REABILITARE, MODERNIZARE ┼×I DOTARE DISPENSAR MEDICAL 93   
   HOT─éR├éREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE AC┼óIUNI PE ANUL 2019, CONFORM LEGII NR. 416/2001 84   
   HOT─éR├éREA NR. 8 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 90   
   HOT─éR├éREA NR. 7 - APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI┼óIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 85   
   HOT─éR├éREA NR. 6 - APROBAREA UTILIZ─éRII FONDULUI DE RULMENT PENTRU FINAN┼óAREA CHELTUIELILOR 91   
   HOT─éR├éREA NR. 5 - APROBAREA ACTUALIZ─éRII PLANULUI DE ANALIZ─é ┼×I ACOPERIRE A RISCURILOR 83   
   HOT─éR├éREA NR. 4 - APROBAREA MODIFIC─éRII DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE 90   
   HOT─éR├éREA NR. 3 - MODERNIZAREA RE┼óELEI DE DRUMURI LOCALE 83   
   HOT─éR├éREA NR. 2 - MODERNIZAREA RE┼óELEI DE DRUMURI LOCALE 75   
   ANEXA LA HOTAREA NR. 1 90   
   HOT─éR├éREA NR. 1 - APROBAREA MODIFIC─éRII TARIFULUI PENTRU COLECTARE,TRANSPORT ┼×I DEPOZITARE DE┼×EURI 75   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI╚ÜIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 148   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 MODIFICAREA ╚śI COMPLETAREA HCLNR. 36 DIN 2017 165   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é PENTRU FUNC╚ÜIONARII PUBLICI 145   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 145   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN╚ÜI PERSONALI PE ANUL 2018 141   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI PE ANUL 2018 151   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 APROBAREA RE╚ÜELEI ╚śCOLARE DE ├ÄNV─é╚Ü─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 143   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR.22 - COMPLETAREA CONSILIULUI LOCAL 178   
   HOT─éR├éREA NR.20 - APROBARE RECTIFICARE BUGET 187   
   HOT─éR├éREA NR.19 - MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU COLECTARE, TRANSPORT ╚śI DEPOZITARE DE╚śEURI MENAJERE 186   
   HOT─éR├éREA NR.18 - APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ╚śI PRIVAT 177   
   HOT─éR├éREA NR.17 - APROBAREA RE╚ÜELEI ╚śCOLARE A UNIT─é╚ÜILOR DE ├ÄNV─éT─éM├éNT PREUNIVERSITAR 168   
   HOT─éR├éREA NR.16 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNC╚ÜIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017 167   
   HOT─éR├éREA NR.15 - APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI╚ÜIULUI BUGETAR AL ANULUI 2016 182   
   HOT─éR├éREA NR.14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 166   
   HOT─éR├éREA NR.13 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ╚śI FUNC╚ÜIONARE A CONSILIULUI LOCAL 166   
   HOT─éR├éREA NR.11 - APROBAREA INCLUDERII ├ÄN PROGRAMUL NA╚ÜIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU ANUL 2017 167   
   HOT─éR├éREA NR.10 - APROBAREA INCLUDERII ├ÄN PROGRAMUL NA╚ÜIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU ANUL 2017 169   
   HOT─éR├éREA NR.9 - PENTRU MODIFICAREA HCL NR.3 DIN 2017 169   
   HOT─éR├éREA NR.8 - APROBAREA INCLUDERII ├ÄN PROGRAMUL NA╚ÜIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU ANUL 2017 174   
   HOT─éR├éREA NR.7 - APROBAREA DOCUMENTA╚ÜIEI TEHNICO-ECONOMICE IN FAZA DALI 168   
   HOT─éR├éREA NR. 6 - APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI PE ANUL 2017 199   
   HOT─éR├éREA NR. 5 - APROBAREA ORGANIGRAM─é PRIM─éRIA COMUNEI CERNI╚śOARA 203   
   HOT─éR├éREA NR. 4 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN╚ÜI SOCIALI PE ANUL 2017 188   
   HOT─éR├éREA NR. 3 - MODIFICARE HCL NR. 18 DIN 2016 192   
   HOT─éR├éREA NR. 2 - MODIFICARE HCL NR. 17 DIN 2016 192   
   HOT─éR├éREA NR. 1 - ├ÄNBUN─éT─é╚ÜIREA RE╚ÜELEI DE DRUMURI ╚śI PODURI ├ÄN COMUNA CERNI╚śOARA 192   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local