Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Prim─âria Comunei Cerni╚Öoara     MONITOR OFICIAL LOCAL
18 Septembrie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 24 - REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 12   
   HOT─éR├éREA NR. 23 - MODERNIZAREA RE┼óELEI DE DRUMURI LOCALE 15   
   HOT─éR├éREA NR. 22 - ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA ┼×I EXERCITAREA 11   
   HOT─éR├éREA NR. 21 - APROBAREA CONTRIBU┼óIEI COMUNEI CERNI╚śOARA PENTRU FUNC┼óIONAREA 14   
   HOT─éR├éREA NR. 20 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJI╚śTILE PERMANENTE 24   
   HOT─éR├éREA NR. 19 - ├ÄNFIIN╚ÜARE RE╚ÜEA DE DISTRIBU╚ÜIE GAZE NATURALE 24   
   HOT─éR├éREA NR. 18 - CONSTRUIRE PUNTE METALIC─é ├ÄN PUNCTUL LA MATUSOIU 48   
   HOT─éR├éREA NR. 17 - DECLARAREA UTILAJULUI ┼×I ACCESORILE ACESTUIA 42   
   ANEXA HCL NR. 17 - LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI MOBIL 43   
   HOT─éR├éREA NR. 16 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é 49   
   HOT─éR├éREA NR. 15 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ╚śTATULUI DE FUNC┼óII 45   
   HOT─éR├éREA NR. 14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 ┼×I ESTIM─éRILE 45   
   HOT─éR├éREA NR. 13 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI┼×OARA 51   
   ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.12 DIN 2019 53   
   HOT─éR├éREA NR. 12 - APROBAREA RE┼óELEI ┼×COLARE A UNIT─é┼óIILOR DE ├ÄNV─é┼ó─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 52   
   HOT─éR├éREA NR. 11 - RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ┼×I PRIVAT PE ANUL 2018 52   
   HOT─éR├éREA NR. 10 - REABILITARE, MODERNIZARE ┼×I DOTARE DISPENSAR MEDICAL 63   
   HOT─éR├éREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE AC┼óIUNI PE ANUL 2019, CONFORM LEGII NR. 416/2001 57   
   HOT─éR├éREA NR. 8 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 58   
   HOT─éR├éREA NR. 7 - APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI┼óIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 55   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25 - APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 51   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - APROBAREA V├éNZ─éRII A 7 GRINZI PREFABRICATE H= 0,52 M, L= 12 M 74   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - APROBAREA ACORD─éRII UNUI AJUTOR DE URGEN┼ó─é. 76   
   ANEXA 4 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 72   
   ANEXA 1 IMPOZITE 2019 75   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22 - PROIECT HOT─éR├éRE IMPOZITE 2019 87   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 - APROBAREA D─éRII ├ÄN FOLOSIN╚Ü─é GRATUIT─é A ╚śCOLILOR ╚śI TERENURILOR 80   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 - APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 47   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 - ACCEPTAREA DONA╚ÜIEI PENTRU SUPRAFA╚ÜA DE 1017 MP TEREN ARABIL 89   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 APROBAREA RECTIFIC─éRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 94   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 REABILITARE, MODERNIZARE ╚śI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 107   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 REABILITARE, MODERNIZARE ╚śI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 107   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - ├ÄMBUN─éT─é╚ÜIREA RE╚ÜELEI DE DRUMURI LOCALE ├ÄN COMUNA CERNI╚śOARA 104   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONA┼óIE A UNUI TEREN 116   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 APROBAREA VALORII DE INVESTI╚ÜIE A PROIECTULUI ACHIZI╚ÜIE UTILAJ 110   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE 124   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 123   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 APROBAREA RECTIFIC─éRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 138   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNC╚ÜII 145   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 APROBAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC 147   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 APROBAREA RECTIFIC─éRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 80   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 APROBAREA NOMENCLATURII STRADALE UATC 81   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUA╚ÜII DE URGEN╚Ü─é 82   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 ├ÄNCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 87   
   HOT─éR├éREA NR.41 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 128   
   HOT─éR├éREA NR.40 COMPLETAREA CONSILIULUI LOCAL 132   
   HOT─éR├éREA NR.39 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 127   
   HOT─éR├éREA NR.38 INCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI 131   
   HOT─éR├éREA NR.37 APROBAREA RECTIFIC─éRI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 129   
   HOT─éR├éREA NR.36 MODIFICAREA ╚śI COMPLETAREA HCL NR 31 DIN 2015 128   
   HOT─éR├éREA NR.35 MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI╚śOARA 123   
   HOT─éR├éREA NR. 34 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNC╚ÜIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 125   
   HOT─éR├éREA NR.33 STABILIREA IMPOZITELOR ╚śI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 148   
   HOT─éR├éREA NR.32 - ACHIZITII UTILAJ SI ACCESORII PENTRU DOTAREA SVSU 140   
   HOT─éR├éREA NR.31 - REABILITARE, MODERNIZARE ╚śI DOTARE DISPENSAR 139   
   HOT─éR├éREA NR.30 - REABILITARE, MODERNIZARE ╚śI DOTARE DISPENSAR 137   
   HOT─éR├éREA NR.26 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é PENTRU FUNC┼óIONARII PUBLICI ┼×I PERSONALUL CONTRACTUAL 196   
   HOT─éR├éREA NR.25 - STABILIREA PROCENTULUI INDEMNIZA┼óIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII LOCALI 161   
   HOT─éR├éREA NR.24 - APROBAREA RECTIFIC─éRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 158   
   HOT─éR├éREA NR.23 - COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 157   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local