Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Prim─âria Comunei Cerni╚Öoara     MONITOR OFICIAL LOCAL

12 Februarie
Postat de: cernisoara

Hotarari consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 20 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJI╚śTILE PERMANENTE 63   
   HOT─éR├éREA NR. 19 - ├ÄNFIIN╚ÜARE RE╚ÜEA DE DISTRIBU╚ÜIE GAZE NATURALE 64   
   HOT─éR├éREA NR. 18 - CONSTRUIRE PUNTE METALIC─é ├ÄN PUNCTUL LA MATUSOIU 83   
   HOT─éR├éREA NR. 17 - DECLARAREA UTILAJULUI ┼×I ACCESORILE ACESTUIA 80   
   ANEXA HCL NR. 17 - LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI MOBIL 80   
   HOT─éR├éREA NR. 16 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é 87   
   HOT─éR├éREA NR. 15 - APROBAREA ORGANIGRAMEI, ╚śTATULUI DE FUNC┼óII 80   
   HOT─éR├éREA NR. 14 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 ┼×I ESTIM─éRILE 80   
   HOT─éR├éREA NR. 13 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI CERNI┼×OARA 85   
   ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.12 DIN 2019 89   
   HOT─éR├éREA NR. 12 - APROBAREA RE┼óELEI ┼×COLARE A UNIT─é┼óIILOR DE ├ÄNV─é┼ó─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 87   
   HOT─éR├éREA NR. 11 - RAPORTULUI ANUAL PRIVIND INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ┼×I PRIVAT PE ANUL 2018 87   
   HOT─éR├éREA NR. 10 - REABILITARE, MODERNIZARE ┼×I DOTARE DISPENSAR MEDICAL 99   
   HOT─éR├éREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE AC┼óIUNI PE ANUL 2019, CONFORM LEGII NR. 416/2001 88   
   HOT─éR├éREA NR. 8 - APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN┼óI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 95   
   HOT─éR├éREA NR. 7 - APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI┼óIULUI BUGETAR AL ANULUI 2018 90   
   HOT─éR├éREA NR. 6 - APROBAREA UTILIZ─éRII FONDULUI DE RULMENT PENTRU FINAN┼óAREA CHELTUIELILOR 95   
   HOT─éR├éREA NR. 5 - APROBAREA ACTUALIZ─éRII PLANULUI DE ANALIZ─é ┼×I ACOPERIRE A RISCURILOR 88   
   HOT─éR├éREA NR. 4 - APROBAREA MODIFIC─éRII DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE 94   
   HOT─éR├éREA NR. 3 - MODERNIZAREA RE┼óELEI DE DRUMURI LOCALE 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 APROBAREA ├ÄNCHEIERII EXERCI╚ÜIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017 153   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 MODIFICAREA ╚śI COMPLETAREA HCLNR. 36 DIN 2017 172   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 APROBAREA SALARIILOR DE BAZ─é PENTRU FUNC╚ÜIONARII PUBLICI 150   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 152   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 APROBAREA NUM─éRULUI DE ASISTEN╚ÜI PERSONALI PE ANUL 2018 148   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI PE ANUL 2018 157   
   HOT─éR├éREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 APROBAREA RE╚ÜELEI ╚śCOLARE DE ├ÄNV─é╚Ü─éM├éNT PREUNIVERSITAR DE STAT 150   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR.3 - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 200   
   HOT─éR├éREA NR.2 - VALIDARE INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 199   
   HOT─éR├éREA NR.1 - CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE 207   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local